0 € to 5.600.000 €

More Search Options
We found 0 results. View results
Your search results

תזונה משפחתית: הורים כסוכני משנה- האחריות היא שלנו

Posted by mistral on 29 בינואר 2018
| 0

דיאלוג האכילה והרגלי אכילה של כולנו מתקבעים בגיל צעיר ולנו כהורים יש יכולת להשפיע על הרגלי האכילה ודיאלוג האכילה של ילדינו.
בכל גיל במהלך הילדות וההתבגרות השיח לשינוי צריך להתבצע דרך ההורים שהם סוכני המשנה. גם הורים שמהווים דוגמא אישית טובה יכולים לעורר התנגדויות אצל הילדים מסיבות שונות.

"על הדרך" נוכל גם להבין כיצד אנחנו סיגלנו לעצמנו את הרגלי האכילה שלנו לאורך מעגל חיינו. הרגלים שקשה להיפטר מהם.

Compare Listings